Part Time Academy for Performing Arts 4 to 19 years
at The Liverpool Institute for Preforming Arts

Класове и възрастови групи


Методиката и упражненията в LIPA 4:19  България са организирани на базата на специално създадена от LIPA учебна програма. Децата в LIPA 4-19 се разделят в три основни възрастови групи, които са оформени в отделни малки класове разделени по възрасти . Това означава че всяка възрастова група има учебна програма, подходяща, разработена и съобразена  да  се отрази на  подходящ етап от опит и развитие.


Early Start- от    4 г. до  6 г.   

Те са разделени в две възрастови групи

4 - 5 години
5 - 6 години

В Early Start- класа заниманията са насочени към изява  на индивидуалните артистични заложби на детето, към създаване на основни навици на сценично поведение и развитие на самочувствие. Уроците се преподават с топлина и страст, за да се постигне силно въздействие, пеенето и танцуването да са забавни и запомнящи се.


Актьорско майсторство

В часовете по актьорско майсторство се разиграват игри, правят се  упражнения и тематични семинари за стимулиране на  въображението, за изграждане на самочувствие и усвояване на базисно сценично поведение. Вторичен, но не маловажен ефект от тези занимания е обогатяването на езика (български и английски), развиване на способност за правилно изразяване и подобряване на  комуникационните умения.


Танцуване

В часовете по танци при групата от 4  до 6 години  се провежда специфична хореография, базирана на упражнения, основни движения и  пози на тялото. Децата развиват баланс и координация, както и способността да се следват инструкциите и не се  забравят  стъпките от цялостната композиция.

Пеене

Децата правят  общи упражнения за разпяване, усвояват основни постановки на вокалното пеене, заучават специфични музикални термини,разпознават и разбират ритми,  учат песни от различни музикални стилове.  


Академия LIPA 4:19  от  7 до 15 години


За ученици на възраст от 7 - 15

Заниманията са с продължителност три часа, веднъж седмично.

1 час е посветен на всяка дисциплина.

След като учениците навършат 7-годишна възраст, класовете се разделят, както следва:

7 - 9 години
10 - 12 години
13 - 15-години


Всички часове имат за цел да развиват сценични умения и самочувствие, които са основни за напредъка в сферата на сценичните изкуства. Организирани са така, че пътуването на ученика през изкуствата да е забавно и стимулиращо, а успешните резултати да са видими.


Актьорско майсторство


Акцентът е поставен върху изграждане на знания, умения и разбиране на процеса на актьорското действие. Техниките включват характерна работа и вокална дикция. Студентите се насърчават да разработват свои лични материали, както и да импровизират с избран сценичен материал.

Танцуване

Усвояват се умения за включване в обща  хореография. Показват се специфични ритми и стъпки от различни жанрове, включително уличен джаз, би боинг,  музикален театър. Тези часове  помагат за развиване на чувство за ритъм, гъвкавост на движенията, експресивност на изразяването.

Пеене

Нашето обучение по пеене  покрива професионалните изисквания за вокална техника  за осигуряване на здраве и дълголетие на гласа, както и за  разбирането на начина, по който тялото произвежда звуци. В часовете ни се учат песни с широк спектър от музикални стилове като поп, музикален театър и джаз, повечето от които са на английски език.

Академия LIPA 4:19 за 16 +

За ученици на възраст от 16 до19 години

Заниманията са с продължителност три часа, веднъж седмично.

1 час е посветен на всяка дисциплина.

   


Програмата е съобразена с натрупания вече опит на студентите в уикенд академията, но и дава възможност на новодошлите бързо да се включат в учебния процес.

Актьорско майсторство


В часовете по актьорско майсторство се преподава задълбочено разбиране техниката на сценично поведение и се разясняват основни принципи на актьорството. Вторичен ефект от заучаваните техники е развиване на социални умения, комуникативност и способност за артикулация на мисълта. Напредналите студенти работят върху майсторски импровизации и пантомима, индивидуални етюди, техника за прослушване при кастинг.

Танцуване

Ние учим разнообразни предизвикателни танцови стилове като уличен джаз, би боинг, музикален театър. Тези различни, вълнуващи стилове на танца  развиват уменията за движение и изразяване. Занятията включват и професионална хореография, представяне на етюд и техника за прослушване при кастинг.

Пеене

Обучението включва голямо разнообразие от стилове, включително музикален театър, поп, рок и джаз. Ние учим дихателни техники и постановки на тялото, които осигуряват здраве и дълголетие на гласа. Програмата включва познания по хармония и солфеж.