Part Time Academy for Performing Arts 4 to 19 years
at The Liverpool Institute for Preforming Arts

Срокове и дати

LIPA 4:19  България провежда обучението в три срока:

 

Деца от 4 до 6 години. Учебна година: 2016 - 2017
ПЪРВИ СРОК 18 септември 2016 г.  до 18 декември 2016 г. - 36 учебни часа
ВТОРИ СРОК 7 януари 2016г. до 2 април 2017г. - 39 учебни часа
ТРЕТИ СРОК 7 април 2017 г. до 18 юни 2017 г. - 35 учебни часа
Занятията се провеждат всяка събота  от 10:00 до 13:00 часа. 
Такса за един месец 80 лв. / Такса: 240 лв. за срок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца от 7 до 19 години. Учебна година: 2016- 2017
ПЪРВИ СРОК 18 септември 2016 г. до 18 декември 2016 г. - 45 учебни часа
ВТОРИ СРОК 7 януари 2017 г. до 2 април 2017 г. - 39 учебни часа
ТРЕТИ СРОК 15 април 2017 г до 18 юни 2017 г. - 36 учебни часа

Занятията се провеждат от 14:30 до 17:30 часа. 
Такса за един месец 85 лв. Такса за учебен срок 255 лв .


При записване се заплаща 120 лева депозитна такса.

Депозита се връща един месец след приключване на учебната година само ако детето не продължава обучението си в LIPA. Таксата за обучение се предплаща и не се възстановява при отказ от посещение.

Ваканции в LIPA 4:19

  • ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ: 18 септември / 24 септември / 29 октомври - за ученици от 7 до 19 години.
  • КОЛЕДНА  ВАКАНЦИЯ: 18 декември 2016 до 6 януари 2017 (за всички възрастови групи)
  • ЗИМНА ВАКАНЦИЯ: 4 февруари 2017 до 5 февруари 2017 (за ученици от 7 до 19 години)
  • ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ: 8 април 2017 до 9 април 2017 (за ученици от 7 до 19 години)