Part Time Academy for Performing Arts 4 to 19 years
at The Liverpool Institute for Preforming Arts

Партньори

Курсове по немски език

В залите на LIPA 4:19 се провеждат курсове по немски език за всички нива - А1, А2,  B1, B2, C1, C2. Предлагаме и подготовка за най-търсените сертификати TestDAF, DSD и други от дългогодишен преподавател по немски език.

 

Георги Петров Маринов още като студент в немска филология към СУ "Св.Климент Охридски" специализира два семестъра в

Хумболт Университет - Берлин. Магистратурата си завъшва с дипломна работа върху "Берлин-Александерплатц" - роман на Алфред Дьоблин.
От 1986година работи като преводач на свободна практика и пъвоначално хоноруван, а по-късно като щатен преподавател в редица Университети -
например Медицински Университет София ,УНСС, а през 1993 печели конкурс по нова немска литература в ПУ "Паисий Хилендарски"  и специализира
нова немскоезична литература във Виена -1995г. Следващата година, 1996, специализира пак във Виена педагогическа психология, а през 1997 печели малка специализация /2 седмици/ по юридически немски език в гр. Кьолн. От 1997 до ден днешен преподава в катедра "Германистика и скандинавистика" към СУ"Св.Климент Охридски" гр.София в секция "Съвременен немски език".Има редица публикации както по литературно - културологична проблематика, така и в областта на чуждоезиковото обучение.